Kalender » Uitbetaling kindgebonden budget 2016

Uitbetaling kindgebonden budget 2016: datums per maand

zorgtoeslaggeld-1.jpg

Het kindgebonden budget is een toeslag die wordt toegekend door de overheid aan gezinnen met een lager inkomen. Het kindgebonden budget is een toeslag naast de kinderbijslag en is inkomensafhankelijk. Kom alles te weten over het kindgebonden budget zoals de uitbetalingsdatum per maand. Onderstaand is een overzicht van de datums en dag per maand opgesomd inclusief informatie over de datum dat het geld ook daadwerkelijk op de rekening is bijgeschreven.

Kindgebonden budget

Voor iedereen met kinderen jonger dan 18 jaar geldt dat ze mogelijk in aanmerking komen voor het kindgebonden budget. Het kindgebonden budget is inkomensafhankelijk en daardoor dus wezenlijk anders dan de kinderbijslag aangezien kinderbijslag onafhankelijk van het inkomen wordt verstrekt. Met het kindgebonden budget komt de overheid ouders tegemoet in de kosten voor de opvoeding van kinderen. Het kindgebonden budget kan worden aangevraagd via de Belastingdienst.

Uitbetaling kindgebonden budget 2016

Het kindgebonden budget wordt eenmaal per maand overgemaakt naar de ontvangers. Hierbij geldt dat de betaling vooruit wordt gedaan, je ontvangt op de 20e het geld voor de maand erna. Wanneer de 20e van de maand op een feestdag of in het weekend valt zal de uitbetaling de eerstvolgende werkdag plaatsvinden. De uitbetalingsdatums in 2016 zijn:

 • Januari: maandag 21 december 2015
 • Februari: woensdag 20 januari 2016
 • Maart: maandag 22 februari 2016
 • April: maandag 21 maart 2016
 • Mei: woensdag 20 april 2016
 • Juni: vrijdag 20 mei 2016
 • Juli: maandag 20 juni 2016
 • Augustus: woensdag 20 juli 2016
 • September: maandag 22 augustus 2016
 • Oktober: dinsdag 20 september 2016
 • November: donderdag 20 oktober 2016
 • December: maandag 21 november 2016
 • Januari (2017): dinsdag 20 december 2016

Welke dag geld op rekening

De Belastingdienst wil voorkomen dat banken het geld van het kindgebonden budget enige tijd laten zweven en heeft daarom afspraken gemaakt over het direct storten van het geld. De afspraak is vastgelegd dat iedere bank voor het einde van de dag om 24.00 uur het geld moet hebben bijgeschreven op de rekening.

Geen kindgebonden budget ontvangen

Er zijn enkele dingen die je kunt doen als het kindgebonden budget toch niet is overgeschreven. Controleer eerst zelf op Mijn Toeslagen of je gegevens zoals het rekeningnummer wel goed staan en of je wel echt recht hebt op het kindgebonden budget. Er kan contact worden opgenomen met bijvoorbeeld de Belastingtelefoon (0800-0543) wanneer het alsnog niet klopt.