Kalender » Uitbetaling Wajong 2016

Uitbetaling Wajong 2016: datums per maand

zorgtoeslaggeld-3.jpg

Een Wajong uitkering is er speciaal voor jonggehandicapten die (deels) arbeidsongeschikt zijn en dus niet kunnen werken. De Wajong uitkering wordt maandelijks verstrekt door het UWV, iedere keer in het tweede gedeelte van de maand. Onderstaand hebben we meer informatie over de Wajong uitkering samengevat waaronder de datum dat de uitbetaling plaatsvindt. Per maand zijn dag en datum aangegeven voor het kalenderjaar 2016.

Wat is Wajong?

Wajong is een uitkering speciaal voor jonggehandicapten die (deels) arbeidsongeschikt zijn geraakt. De Wajong uitkering vangt aan vanaf het achttiende levensjaar en duur tot uiterlijk 65 jaar. Om recht te hebben op een Wajong uitkering moet je voldoen aan verschillende eisen en voorwaarden. Tevens kan je onderworpen worden aan herkeuringen. Je kunt een Wajong uitkering aanvragen bij het UWV.

Uitbetaling Wajong 2016

Het is een datum waar veel mensen iedere maand weer naar uitkijken; de betaling van de Wajong uitkering. De betaling is steevast pas in het tweede deel van de maand, maar op welke datum mag je het geld verwachten? Onderstaand zijn alle datums en dagen per maand opgesomd:

 • 22 januari 2016 (vrijdag)
 • 23 februari 2016 (dinsdag)
 • 23 maart 2016 (woensdag)
 • 22 april 2016 (vrijdag)
 • 23 mei 2016 (maandag)
 • 23 juni 2016 (donderdag)
 • 22 juli 2016 (vrijdag)
 • 23 augustus 2016 (dinsdag)
 • 23 september 2016 (vrijdag)
 • 21 oktober 2016 (vrijdag)
 • 23 november 2016 (woensdag)
 • 19 december 2016 (maandag)

Wajong vakantiegeld

Als je recht hebt op de Wajong uitkering ontvang je ook vakantiegeld. In totaal ontvang je 8 procent vakantiegeld over het totale jaarbedrag dat je aan Wajong uitkering ontvangt minus loonbelasting en andere premies. Het vakantiegeld wordt ieder jaar overgemaakt in de maand mei gezamenlijk met de normale uitkering. De datum dat het vakantiegeld wordt overgemaakt is dus maandag 23 mei 2016.

Niet direct op rekening

In tegenstelling tot veel toeslagen en sommige andere uitkeringen zijn er in het geval van de Wajong uitkering geen harde afspraken gemaakt over de uiterlijke datum dat het geld op iemands rekening moet staan. Dit betekent dat er bij sommige banken nog enkele werkdagen overheen gaan voordat de Wajong uitkering is uitbetaald. Dit kan zelfs tot wel drie werkdagen duren.