Belastingvrij schenken 2020: tarieven en vrijstellingen

Last update: 27-01-2020

Wanneer je een geldbedrag wilt schenken aan bijvoorbeeld vriend, zoon, dochter of iemand anders kan het zijn dat er schenkbelasting betaald moet worden door de ontvanger. Zorg dat je geen schenkbelasting hoeft te betalen door niet over het vrijgestelde bedrag heen te gaan. Je hoeft dan pas te betalen wanneer de schenking over het belastingvrije vrijgestelde bedrag gaat. Welke algemene jaarlijkse belastingvrije schenkingen en welke eenmalige schenkingen zijn er van toepassing. Kom alles te weten over belastingvrij schenken en het vrijgestelde bedrag in 2020.

Belastingvrij schenken 2020 - algemeen

De algemene vrijstelling is een geldbedrag dat iedereen belastingvrij mag schenken. In 2020 is dit bedrag vastgesteld op € 2.208. Dit bedrag mag zelfs aan meerdere personen per jaar worden geschonken. Ook een ontvanger mag dit bedrag van meerdere schenkers belastingvrij ontvangen.

Belastingvrij schenken 2020 - ouders en kinderen

Speciaal voor ouders en kinderen geldt er een ander belastingvrij bedrag dat geschonken mag worden. Ouders mogen ieder jaar hun kinderen of pleegkinderen belastingvrij € 5.515 schenken. Dit bedrag geldt per kind. Voor kleinkinderen geldt € 2.208.

Eenmalige belastingvrije schenkingen

Behalve de genoemde jaarlijkse vrijstellingen gelden er ook eenmalige vrijstellingen. Deze vormen van belastingvrij schenken mogen maar eenmaal in je leven worden toegepast. Het is toegestaan om eenmalig € 26.457 belastingvrij te ontvangen van je ouders, dit bedrag komt dan in dat jaar ter vervanging van de normale algemene vrijstellingen voor ouders en kinderen van € 5.515. De ontvanger mag met dit eenmalige bedrag zelf weten waaraan hij of zij dit besteedt. Er bestaat ook nog de optie om de eenmalige belastingvrije schenking van € 55.114 te doen aan de kinderen tussen de 18 en 40 jaar voor de financiering van de woning of dure studie.

Extra tips

Houd bij schenkbelasting rekening met de volgende zaken:

  • Wanneer man en vrouw afzonderlijk een schenking ontvangen moet dit bedrag worden opgeteld. Partners worden immers als één gezien voor de schenkbelasting.
  • Om te voorkomen dat de ontvanger schenkbelasting moet betalen is het mogelijk om deze kosten als schenker op je te nemen. Echter wordt de te betalen belasting hoger wanneer de schenker de schenkbelasting op zich neemt.
  • Schenken kan ook een belastingvoordeel opleveren, doordat het bedrag van de aangifte inkomstenbelasting kan worden afgetrokken. Dit is mogelijk het geval wanneer de schenking wordt gedaan aan een SBBI of een ANBI.