Home » Eindexamens

Eindexamens 2019: rooster VMBO, HAVO en VWO

Last update: 06-11-2018

Ieder jaar weer gaan honderdduizenden scholieren op voor hun eindexamens. Wie de eindexamens met goed gevolg aflegt behaalt zijn of haar felbegeerde papiertje, namelijk het diploma van de opleiding die de laatste jaren gevolgd is. De eindexamens van de middelbare school duren meerdere weken. Het rooster voor VMBO, HAVO en VWO is niet identiek en de vakken en tijden kunnen per dag verschillen. Kom alles te weten over de eindexamens van 2019, op welk moment welk examen wordt gegeven, het rooster per opleiding en op welk moment je de uitslag kunt verwachten.

Eindexamens VWO 2019

Het VWO, oftewel het Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs, is het hoogste onderwijsniveau op de middelbare school. Het rooster voor de eindexamens van 2019 ziet er als volgt uit:

 • Grieks: Donderdag 9 mei (9:00-12:00)
 • Scheikunde: Donderdag 9 mei (13:30-16:30)
 • Muziek: Vrijdag 10 mei (9:00-11:30)
 • Nederlands: Vrijdag 10 mei (13:30-16:30)
 • Geschiedenis: Maandag 13 mei (9:00-12:00)
 • Biologie: Maandag 13 mei (13:30-16:30)
 • Duits: Dinsdag 14 mei (9:00-11:30) 
 • Economie: Dinsdag 14 mei (13:30-16:30)
 • Kunst: woensdag 15 mei  (9:00-12:00)
 • Engels: Woensdag 15 mei (13:30-16:00)
 • Tehatex: Donderdag 16 mei (13:30-16:00)
 • Aardrijkskunde: Vrijdag 17 mei (9:00-12:00)
 • Natuurkunde: Vrijdag 17 mei (13:30-16:30)
 • Filosofie: Maandag 20 mei (9:00-12:00)
 • Wiskunde A, B, C: Maandag 20 mei (13:30-16:30)
 • Latijn: Dinsdag 21 mei (9:00-12:00)
 • M&O: Dinsdag 21 mei (13:30-16:30)
 • Maatschappijwetenschappen: woensdag 22 mei (9:00-12:00)
 • Frans: Woensdag 22 mei (13:30-16:00)
 • Fries, Russisch: Donderdag 23 mei (9:00-11:30)
 • Arabisch, Spaans, Turks: Donderdag 23 mei (13:30-16:00)

Eindexamens HAVO 2019

HAVO, oftewel het Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs, heeft in 2019 het volgende rooster voor de eindexamens:

 • Filosofie: Donderdag 9 mei (9:00-12:00)
 • Wiskunde A,B: Donderdag 9 mei (13:30-16:30)
 • Duits: Vrijdag 10 mei (9:00-11:30)
 • M&O: Vrijdag 10 mei (13:30-16:30)
 • Geschiedenis: Maandag 13 mei (9:00-12:00)
 • Natuurkunde: Maandag 13 mei (13:30-16:30)
 • Engels: Dinsdag 14 mei (13:30-16:00)
 • Maatschappijwetenschappen: woensdag 15 mei  (9:00-12:00)
 • Frans: Woensdag 15 mei (13:30-16:00)
 • Nederlands: Donderdag 16 mei (13:30-16:30)
 • Muziek: Vrijdag 17 mei (9:00-11:30)
 • Biologie: Vrijdag 17 mei (13:30-16:30)
 • Kunst: Maandag 20 mei (9:00-12:00)
 • Economie: Maandag 20 mei (13:30-16:30)
 • Aardrijkskunde: Dinsdag 21 mei (9:00-12:00)
 • Scheikunde: Dinsdag 21 mei (13:30-16:30)
 • Tehatex: Woensdag 22 mei (13:30-16:00)
 • Fries, Russisch: Donderdag 23 mei (9:00-11:30)
 • Arabisch, Spaans, Turks: Donderdag 23 mei (13:30-16:00)

Eindexamens VMBO BB 2019

VMBO is de afkorting van Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs en BB staat weer voor Basis Beroeps gerichte. De eindexamens voor VMBO BB vinden plaats op de volgende datums in 2019:

 • Nederlands: Donderdag 9 mei (13:30-15:00)
 • Maatschappijkunde: Vrijdag 10 mei (9:00-10:30)
 • Natuur- en scheikunde: Vrijdag 10 mei (13:30-15:00)
 • Engels: Maandag 13 mei (13:30-15:00)
 • Economie: Dinsdag 14 mei (13:30-15:00)
 • Geschiedenis: Woensdag 15 mei  (9:00-10:30)
 • Frans: Woensdag 15 mei (13:30-15:00)
 • Aardrijkskunde: Donderdag 16 mei (9:00-10:30)
 • Wiskunde: Donderdag 16 mei (13:30-15:00)
 • Duits: Vrijdag 17 mei (9:00-10:30)
 • Biologie: Maandag 20 mei (13:30-15:00)
 • Arabisch, Spaans, Turks: Woensdag 22 mei (13:30-15:00)

Eindexamens VMBO KB 2019

KB staat voor Kader Beroepsgerichte vorm van het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs. De eindexamens voor VMBO KB in 2019 zijn:

 • Biologie: Donderdag 9 mei (13:30-15:30)
 • Nederlands: Vrijdag 10 mei (13:30-15:30)
 • Duits: Maandag 13 mei (9:00-11:00)
 • Economie: Maandag 13 mei (13:30-15:30)
 • Geschiedenis: Dinsdag 14 mei  (9:00-11:00)
 • Natuur- en scheikunde: Dinsdag 14 mei (13:30-15:30)
 • Aardrijkskunde: Woensdag 15 mei (9:00-11:00)
 • Frans: Woensdag 15 mei (13:30-15:30)
 • Wiskunde: Donderdag 16 mei (13:30-15:30)
 • Engels: Vrijdag 17 mei (13:30-15:30)
 • Maatschappijkunde: Maandag 20 mei (9:00-11:00)
 • Arabisch, Spaans, Turks: Woensdag 22 mei (13:30-15:30)

Eindexamens VMBO GL en VMBO TL 2019

De afkorting GL betekent Gemengde Leerweg en TL staat voor Theoretische Leerweg. De eindexamens vinden plaats in 2019 volgens het volgende rooster:

 • Biologie: Donderdag 9 mei (13:30-15:30)
 • Dans, Drama: Vrijdag 10 mei (9:00-11:00)
 • Nederlands: Vrijdag 10 mei (13:30-15:30)
 • Duits: Maandag 13 mei (9:00-11:00)
 • Economie: Maandag 13 mei (13:30-15:30)
 • Geschiedenis: Dinsdag 14 mei  (9:00-11:00)
 • Natuur- en scheikunde (1): Dinsdag 14 mei (13:30-15:30)
 • Aardrijkskunde: Woensdag 15 mei (9:00-11:00)
 • Frans: Woensdag 15 mei (13:30-15:30)
 • Muziek: Donderdag 16 mei (9:00-11:00)
 • Wiskunde: Donderdag 16 mei (13:30-15:30)
 • Engels: Vrijdag 17 mei (13:30-15:30)
 • Maatschappijkunde: Maandag 20 mei (9:00-11:00)
 • Natuur- en scheikunde (2): Maandag 20 mei (13:30-15:30)
 • Beroepsgericht GL: Dinsdag 21 mei (9:00-11:00)
 • Beeldende vakken: Dinsdag 21 mei (13:30-15:30)
 • Fries: Woensdag 22 mei (9:00-11:00)
 • Arabisch, Spaans, Turks: Woensdag 22 mei (13:30-15:30)

Uitslag eindexamens

Direct na afloop van een eindexamen kan je online al de antwoorden vinden van de examens en zodoende voor jezelf al inschatten welk punt je gaat behalen. 

Herexamens

Een herexamen kan noodzakelijk zijn wanneer je een bepaald vak moet herkansen of als je ziek bent geweest. De herkansingen (tweede tijdvak) starten op de volgende datums:

 • VMBO TL, HAVO en VWO: 17 juni 2019 en verder
 • VMBO GL: 17 juni 2019 en verder
 • VMBO KB en BB: 17 juni 2019 en verder