Eindexamens 2020: rooster VMBO, HAVO en VWO

Last update: 11-11-2019

Ieder jaar weer gaan honderdduizenden scholieren op voor hun eindexamens. Wie de eindexamens met goed gevolg aflegt behaalt zijn of haar felbegeerde papiertje, namelijk het diploma van de opleiding die de laatste jaren gevolgd is. De eindexamens van de middelbare school duren meerdere weken. Het rooster voor VMBO, HAVO en VWO is niet identiek en de vakken en tijden kunnen per dag verschillen. Kom alles te weten over de eindexamens van 2020, op welk moment welk examen wordt gegeven, het rooster per opleiding en op welk moment je de uitslag kunt verwachten.

Eindexamens VWO 2020

Het VWO, oftewel het Voortgezet Wetenschappelijk Onderwijs, is het hoogste onderwijsniveau op de middelbare school. Het rooster voor de eindexamens van 2020 ziet er als volgt uit:

 • Kunst: Donderdag 7 mei (9:00-12:00)
 • Management: Donderdag 7 mei (13:30-16:30)
 • Grieks: Vrijdag 8 mei (9:00-11:30)
 • Wiskunde: Vrijdag 8 mei (13:30-16:30)
 • Aardrijkskunde: Maandag 11 mei (9:00-12:00)
 • Nederlands: Maandag 11 mei (13:30-16:30)
 • Geschiedenis: Dinsdag 12 mei (9:00-11:30) 
 • Natuurkunde: Dinsdag 12 mei (13:30-16:30)
 • Duits: woensdag 13 mei  (9:00-12:00)
 • Handvaardigheid: Woensdag 13 mei (13:30-16:00)
 • Maatschappijwetenschappen: Donderdag 14 mei (9:00-12:00)
 • Biologie: Donderdag 14 mei (13.30-16.00)
 • Filosofie: Vrijdag 15 mei (9:00-12:00)
 • Engels: Vrijdag 15 mei (13:30-16:30)
 • Latijn: Maandag 18 mei (9:00-12:00)
 • Economie: Maandag 18 mei (13:30-16:30)
 • Muziek: Dinsdag 19 mei (9:00-12:00)
 • Scheikunde: Dinsdag 19 mei (13:30-16:30)
 • Frans: Woensdag 20 mei (13:30-16:00)
 • Fries, Russisch: Maandag 25 mei (9:00-11:30)
 • Arabisch, Spaans, Turks: Maandag 25 mei (13:30-16:00)

Eindexamens HAVO 2019

HAVO, oftewel het Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs, heeft in 2020 het volgende rooster voor de eindexamens:

 • Muziek: Donderdag 7 mei (9:00-12:00)
 • Nederlands: Donderdag 7 mei (13:30-16:30)
 • Filosofie: Vrijdag 8 mei (9:00-11:30)
 • Economie: Vrijdag 8 mei (13:30-16:30)
 • Duits: Maandag 11 mei (9:00-12:00)
 • Scheikunde: Maandag 11 mei (13:30-16:30)
 • Geschiedenis: Dinsdag 12 mei (9.00-16:00)
 • Engels: Dinsdag 12 mei (13:30-16:00)
 • Maatschappijwetenschappen: woensdag 13 mei  (9:00-12:00)
 • Wiskunde: Woensdag 13 mei (13:30-16:00)
 • Kunst: Donderdag 14 mei (9:00-12:00)
 • Frans: Donderdag 14 mei (13:30-16:30)
 • Aardrijkskunde: Vrijdag 15 mei (9:00-11:30)
 • Natuurkunde: Vrijdag 15 mei (13:30-16:30)
 • Handvaardigheid: Maandag 18 mei (13:30-16:30)
 • Bedrijfseconomie/management: Dinsdag 19 mei (9:00-12:00)
 • Scheikunde: Dinsdag 19 mei (13:30-16:30)
 • Biologie: Woensdag 20 mei (13:30-16:00)
 • Fries, Russisch: Maandag 25 mei (9:00-11:30)
 • Arabisch, Spaans, Turks: Maandag 25 mei (13:30-16:00)

Eindexamens VMBO BB 2020

VMBO is de afkorting van Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs en BB staat weer voor Basis Beroeps gerichte. De eindexamens voor VMBO BB vinden plaats op de volgende datums in 2019:

 • Economie: Maandag 11 mei (13:30-15:00)
 • Nederlands: Dinsdag 12 mei (9:00-10:30)
 • Aardrijkskunde: Woensdag 13 mei (9:00-12:00)
 • Frans/Duits: Woensdag 13 mei (13:30-15:00)
 • Engels: Donderdag 14 mei (13:30-15:00)
 • Biologie: Vrijdag 15 mei (13:30-15:00)
 • Geschiedenis: Maandag 18 mei  (9:00-10:30)
 • Wiskunde: Maandag 18 mei (13:30-16:00)
 • Natuur- en Scheikunde: Dinsdag 19 mei (13:30-15:00)
 • Maatschappijkunde: Woensdag 20 mei (9:00-10:30)
 • Arabisch, Spaans, Turks: Woensdag 20 mei (13:30-15:00)

Eindexamens VMBO KB 2019

KB staat voor Kader Beroepsgerichte vorm van het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs. De eindexamens voor VMBO KB in 2020 zijn:

 • Nederlands: Maandag 11 mei (13:30-15:30)
 • Natuur- en scheikunde: Dinsdag 12 mei (13:30-15:30)
 • Maatschappijkunde: Woensdag 13 mei (9:00-11:00)
 • Frans/Duits: Woensdag 13 mei (13:30-15:30)
 • Geschiedenis: Donderdag 14 mei (9:00-11:00)
 • Wiskunde: Donderdag 14 mei (13:30-15:30)
 • Economie: Vrijdag 15 mei (13:30-15:30)
 • Engels: Maandag 18 mei (13:30-15:30)
 • Biologie: Dinsdag 19 mei (13:30-15:30)
 • Aardrijkskunde: Woensdag 20 mei (9:00-11:00)
 • Arabisch, Spaans, Turks: Woensdag 20 mei (13:30-15:30)

Eindexamens VMBO GL en VMBO TL 2019

De afkorting GL betekent Gemengde Leerweg en TL staat voor Theoretische Leerweg. De eindexamens vinden plaats in 2020 volgens het volgende rooster:

 • Economie: Donderdag 7 mei (13:30-15:30)
 • Nederlands: Vrijdag 8 mei (13:30-15:30)
 • Geschiedenis: Maandag 11 mei (9:00-11:00)
 • Beeldende vorming: Maandag 11 mei (13:30-15:30)
 • Muziek: Dinsdag 12 mei  (9:00-11:00)
 • Wiskunde: Dinsdag 12 mei (13:30-15:30)
 • Aardrijkskunde: Woensdag 13 mei (9:00-11:00)
 • Frans: Woensdag 13 mei (13:30-15:30)
 • Duits: Donderdag 14 mei (9:00-11:00)
 • Natuur- en scheikunde: Donderdag 14 mei (13:30-15:30)
 • Dans en drama: Vrijdag 15 mei (9:00-11:00)
 • Biologie: Vrijdag 15 mei (13:30-15:30)
 • Maatschappijkunde: Maandag 18 mei (9:00-11:00)
 • Natuur- en scheikunde (2): Maandag 18 mei (13:30-15:30)
 • Engels: Dinsdag 19 mei (13:30-15:30)
 • Fries: Woensdag 20 mei (9:00-11:00)
 • Arabisch, Spaans, Turks: Woensdag 20 mei (13:30-15:30)

Uitslag eindexamens

Direct na afloop van een eindexamen kan je online al de antwoorden vinden van de examens en zodoende voor jezelf al inschatten welk punt je gaat behalen. 

Herexamens

Een herexamen kan noodzakelijk zijn wanneer je een bepaald vak moet herkansen of als je ziek bent geweest. De herkansingen (tweede tijdvak) starten op de volgende datums:

 • VMBO TL, HAVO en VWO: 15 juni 2020 en verder
 • VMBO GL: 15 juni 2019 en verder
 • VMBO KB en BB: 15 juni 2020 en verder