Kinderopvangtoeslag 2020: aanvragen en voorwaarden

Last update: 29-01-2020

Iedere ouder die een of meer kinderen op de kinderopvang of bij een gastouder heeft zitten weet dat de kosten aardig in de papieren kunnen lopen. Gelukkig draagt de overheid bij in de kosten van de kinderopvang door kinderopvangtoeslag aan te bieden. Vooral lagere inkomens krijgen een heel fors deel van de kinderopvangkosten terug. Kom meer te weten over de kinderopvangtoeslag in 2020, wat de voorwaarden zijn, hoe je kinderopvangtoeslag kunt aanvragen en op welke datums er uitbetaald wordt. 

Kinderopvangtoeslag

Een of meer kinderen een hele dag of zelfs meerdere dagen naar de kinderopvang brengen, de kosten lopen zo hoog op dat je vaak beter af bent door zelf maar te stoppen met werken en voor de kinderen te zorgen. Maar gelukkig is daar de kinderopvangtoeslag. Hiermee maakt de overheid het aantrekkelijker om kinderen naar de kinderopvang te brengen zodat je bijvoorbeeld zelf niet je hele carrière hoeft op te zeggen. Per kind kan per maand maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag worden ontvangen, waarbij gerekend wordt met een maximaal uurtarief. De kinderopvangtoeslag wordt maandelijks overgemaakt op je rekening of, indien gewenst, direct naar de kinderopvang. De uitbetaaldatums van kinderopvangtoeslag vind je op Kinderopvangtoeslag: uitbetaaldatums 2019.

Voorwaarden

De voorwaarden die gelden voor het ontvangen van kinderopvangtoeslag in 2020 zijn:

  • Er is een contract afgesloten met een kindercentrum of gastouderbureau
  • Aanvrager werkt, volgt een opleiding, traject naar werk of inburgeringscursus
  • Aanvrager betaalt ook zelf een deel van de kinderopvangkosten (eigen bijdrage)
  • Aanvrager beschikt over de Nederlandse nationaliteit of een (geldige) verblijfsvergunning
  • De kinderopvang is geregistreerd
  • Het kind is nog niet ingeschreven op het voortgezet onderwijs
  • Aanvrager ontvangt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage. Indien dit niet het geval is moet de aanvrager het kind in belangrijke mate onderhouden. Ook voor adoptiekinderen en pleegkinderen kan je kinderopvangtoeslag ontvangen.
  • Het kind staat ingeschreven op het woonadres van de aanvrager

Berekenen kinderopvangtoeslag

Als je niet zeker weet of je nu wel of geen recht hebt op kinderopvangtoeslag kan je een proefberekening uitvoeren op de website van de Belastingdienst. Hier kan je door persoonlijke informatie in te vullen berekenen of je recht hebt op kinderopvangtoeslag en op welk bedrag je recht hebt. Tevens kan je direct mee laten berekenen of je recht hebt op kindgebonden budget, huurtoeslag en zorgtoeslag in 2019.

Kinderopvangtoeslag aanvragen

In een steeds digitalere wereld kan de Belastingdienst natuurlijk niet achterblijven. Hierdoor is het mogelijk om kinderopvangtoeslag gewoon digitaal aan te vragen via ‘mijn toeslagen’. Je hebt wel een DigiD nodig om in te kunnen loggen. Je dient kinderopvangtoeslag aan te vragen binnen drie maanden na de maand dat het kind voor de eerste maal naar de opvang is geweest. Te laat aanvragen betekent een deel van de kinderopvangtoeslag 2020 mislopen.