Minimumloon per 1 januari 2020

Last update: 27-01-2020

Iedereen met een baan in Nederland heeft recht op een vaste minimale vergoeding, oftewel het minimumloon. Werkgevers mogen niet zomaar minder dan dit bedrag betalen als salaris. Het minimumloon wordt tweemaal per jaar aangepast, zorg dus dat je goed in de gaten houdt of je wel het minimumloon krijgt uitbetaald. Maar welk bedrag is het minimumloon in 2020? En wat zijn de minimum jeugdlonen per leeftijd in 2020?

Minimumloon per 1 januari 2020

Het minimumloon is afhankelijk van je leeftijd. Het minimumloon zoals onderstaand is weergegeven geldt voor een volledige werkweek. Dit gaat om 36, 38 of 40 uur per week. De brutobedragen zijn per 1 januari 2020 als volgt per maand, week en dag:

 • 21 jaar en ouder per maand: € 1.653,60
 • 21 jaar en ouder per week: € 381,60
 • 21 jaar en ouder per dag: € 76,32
 • 20 jaar per maand: € 1.322,90
 • 20 jaar per week: € 305,30
 • 20 jaar per dag: € 61,16
 • 19 jaar per maand: € 992,15
 • 19 jaar per week: € 228,95
 • 19 jaar per dag: € 45,79
 • 18 jaar per maand: € 826,80
 • 18 jaar per week: € 190,80
 • 18 jaar per dag: € 38,16
 • 17 jaar per maand: € 653,15
 • 17 jaar per week: € 150,75
 • 17 jaar per dag: € 30,15
 • 16 jaar per maand: € 570,50
 • 16 jaar per week: € 131,65
 • 16 jaar per dag: € 26,33
 • 15 jaar per maand: € 496,10
 • 15 jaar per week: € 114,50
 • 15 jaar per dag: € 22,90

Minimumloon per uur (per 1 januari 2020)

Onderstaand is het bruto minimumloon per uur weergegeven per leeftijd. Er is onderscheid tussen het aantal uur dat een werkweek bedraagt:

 • 21 jaar en ouder, 36 uur per week: € 10,60
 • 21 jaar en ouder, 38 uur per week: € 10,05
 • 21 jaar en ouder, 40 uur per week: € 9,54
 • 20 jaar, 36 uur per week: € 8,49
 • 20 jaar, 38 uur per week: € 8,04
 • 20 jaar, 40 uur per week: € 7,64
 • 19 jaar, 36 uur per week: € 6,36
 • 19 jaar, 38 uur per week: € 6,03
 • 19 jaar, 40 uur per week: € 5,73
 • 18 jaar, 36 uur per week: € 5,30
 • 18 jaar, 38 uur per week: € 5,03
 • 18 jaar, 40 uur per week: € 4,77
 • 17 jaar, 36 uur per week: € 4,19
 • 17 jaar, 38 uur per week: € 3,97
 • 17 jaar, 40 uur per week: € 3,77
 • 16 jaar, 36 uur per week: € 3,66
 • 16 jaar, 38 uur per week: € 3,47
 • 16 jaar, 40 uur per week: € 3,30
 • 15 jaar, 36 uur per week: € 3,19
 • 15 jaar, 38 uur per week: € 3,02
 • 15 jaar, 40 uur per week: € 2,87

Twee keer per jaar aanpassing cijfers

Het minimumloon is geen vaststaand iets, tweemaal per jaar worden de bedragen namelijk aangepast. Deze aanpassing wordt gedaan aan de hand van de gemiddelde cao-lonen binnen Nederland. De aanpassing vindt telkens plaats op 1 januari en op 1 juli.

Jonger dan 15 jaar

Voor kinderen die jonger zijn dan 15 jaar is het minimumloon niet van toepassing. Kinderen van 13 of 14 jaar mogen namelijk niet nog niet werken, ze mogen wel klusjes uitvoeren.

Bruto netto

Alle bedragen zijn bruto bedragen. Het netto bedrag, na aftrek premies en belastingen, kan variëren per persoon. Het minimale netto loon is niet per wet vastgelegd.