Uitbetaling Kinderbijslag 2020: overzicht datums

Last update: 27-01-2020

Kinderbijslag is een tegemoetkoming door de overheid in de kosten voor de opvoeding van kinderen. Kinderbijslag wordt vier keer per jaar uitbetaald, waarbij het geld pas wordt uitbetaald na afloop van het kwartaal. Kom te weten op welke datums de uitbetaling van de kinderbijslag plaatsvindt en hoe hoog het bedrag is. Onderstaand vind je de datums in 2020 inclusief datum en dag dat het geld ook daadwerkelijk op je rekening is bijgeschreven.

Wat is kinderbijslag?

Kinderbijslag wordt uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank en is een financiële tegemoetkoming in de kosten voor het opvoeden van kinderen. Je hebt recht op kinderbijslag vanaf de geboorte tot aan het moment dat je kind 18 jaar is. Zijn er meerdere kinderen dan ontvang je ook meerdere malen kinderbijslag. Kinderbijslag kan worden aangevraagd bij de Sociale Verzekeringsbank. Kinderbijslag is zelfs mogelijk wanneer je in het buitenland woont of werkt.

Bedrag kinderbijslag

De hoogte van de kinderbijslag is afhankelijk van de leeftijd van het kind en van waar het kind ergens woont. Het bedrag wordt namelijk hoger wanneer het kind ouder wordt. Het bedrag van de kinderbijslag is al jaren niet gewijzigd en bedraagt per kind:

  • 0 tot en met 5 jaar: € 221,49
  • 6 tot en met 11 jaar: € 268,95
  • 12 tot en met 17 jaar: € 316,41

Uitbetaling kinderbijslag 2020

Kinderbijslag wordt vier keer per jaar overgemaakt naar de ontvangers. In tegenstelling tot de meeste andere toeslagen van de overheid wordt kinderbijslag pas na afloop van een kwartaal overgemaakt. Dit betekent dus dat je de kinderbijslag van het vierde kwartaal pas in het eerste kwartaal van het jaar erna zult ontvangen. De uitbetaaldatums van kinderbijslag zijn als volgt:

  • Kwartaal 4 van 2019: Donderdag 2 januari 2020
  • Kwartaal 1 van 2020: Woensdag 1 april 2020
  • Kwartaal 2 van 2020: Woensdag 1 juli 2020
  • Kwartaal 3 van 2020: Donderdag 1 oktober 2020
  • Kwartaal 4 van 2020: week 1 van januari 2021

Datum geld op rekening

Om te voorkomen dat banken het geld enige tijd vasthouden heeft de Sociale Verzekeringsbank afspraken gemaakt met de banken. De afspraak is dat banken het geld nog op dezelfde dag zullen overmaken. Het tijdstip gedurende de dag kan per bank variëren, maar je kunt er dus vanuit gaan dat het geld voor middernacht 24.00 uur op je rekening staat.

Kinderbijslag niet ontvangen

Wanneer je geen kinderbijslag hebt ontvangen is het verstandig de reden te achterhalen. Kloppen bijvoorbeeld het opgegeven rekeningnummer wel? Of is je kind al ouder dan 18 jaar waardoor er geen recht meer op kinderbijslag is? Voor pasgeborenen geldt dat ze misschien pas het volgende kwartaal kinderbijslag krijgen. Is bijvoorbeeld het kind geboren op 17 mei (valt in tweede kwartaal) dan zal het pas na afloop van het derde kwartaal kinderbijslag ontvangen (in dit geval dus 2 oktober). Dit heeft ermee te maken dat de Sociale Verzekeringsbank kijkt naar eerste dag van een kwartaal. Als een kind op die dag nog niet is geboren, ontvangt het dat kwartaal nog geen kinderbijslag.