AOW bedragen 2020

Last update: 27-01-2020

Wanneer je de AOW leeftijd hebt bereikt ontvang je iedere maand AOW. Met de AOW komt de overheid je tegemoet in de kosten voor levensonderhoud en het vormt een basisuitkering die aangevuld kan worden met eigen pensioengelden. Afhankelijk van je persoonlijke situatie kan het AOW bedrag variëren. Onderstaand zijn alle bruto en netto AOW bedragen opgesomd voor alleenstaanden, partners en getrouwden in 2020. Ook is aangegeven wat het verschil is wanneer je met of zonder heffingskorting rekent. Tevens is verduidelijkt hoe hoog het AOW bedrag is afhankelijk van het wel of niet ontvangen van toeslagen.

AOW 2020 voor alleenstaanden

Als alleenstaande in de AOW ontvang je per maand het volgende bedrag. De nettobedragen zijn na aftrek van loonheffing en bijdrage Zvw:

 • Bruto: € 1.225,87
 • Netto met heffingskorting: € 1.187,43
 • Netto zonder heffingskorting: € 943,23

AOW 2020 getrouwd of samenwonend – beide AOW

Als je een partner hebt (getrouwd of samenwonend) en je hebt allebei AOW dan ontvang je per maand per persoon het volgende:

 • Bruto: € 859,55
 • Netto met heffingskorting: € 812,75
 • Netto zonder heffingskorting: € 645,54

AOW 2020 getrouwd of samenwonend – partner nog geen AOW, geen toeslag

Het is natuurlijk ook goed mogelijk dat je recht hebt op AOW, maar je partner nog niet. In het geval je geen toeslag ontvangt bedraagt de AOW iedere maand:

 • Bruto: € 859,55
 • Netto met heffingskorting: € 812,75
 • Netto zonder heffingskorting: € 645,54

AOW 2020 getrouwd of samenwonend – partner nog geen AOW, wel toeslag

Ontvangt je partner geen AOW, maar heb je wel recht op toeslag dan gelden de volgende bedragen in 2020:

 • Bruto: € 1.693,47
 • Netto met heffingskorting: € 1.525,01
 • Netto zonder heffingskorting: € 1.272,10

AOW 2020 getrouwd of samenwonend – partner nog geen AOW, toeslag 10% verlaagd

In het laatste geval ontvangt je partner nog geen AOW en is je toeslag met tien procent verlaagd. De AOW bedragen 2020 zullen dan zijn:

 • Bruto: € 1.610,08
 • Netto met heffingskorting: € 1.462,84
 • Netto zonder heffingskorting: € 1.209,92

Vakantiegeld

Alle genoemde bedragen zijn exclusief vakantiegeld. Aangezien iedereen met AOW recht heeft op vakantiegeld komt dat er nog bovenop. Vakantiegeld wordt iedere keer in de maand mei uitgekeerd samen met de reguliere AOW uitbetaling. De hoogte van het vakantiegeld is gebaseerd op het minimum loon.

Uitbetaling AOW

Meer informatie over op welke dag en datum het AOW geld ieder jaar wordt overgemaakt lees je hier. Je vindt er ook informatie over hoe lang het duurt voordat het geld daadwerkelijk op je rekening staat.

AOW leeftijd

De leeftijd waarop je recht op AOW hebt is aan het stijgen richting de 67 jaar in 2021. Ieder tussenliggend jaar stijgt de AOW leeftijd met enkele maanden. Ook vanaf 2022 stijgt de AOW leeftijd mogelijk verder, maar dat is afhankelijk van de levensverwachting. Meer informatie over de leeftijd dat je AOW krijgt lees je in het artikel Wanneer bereik ik de AOW Leeftijd.