Home » AOW Leeftijd

AOW Leeftijd 2017

b61182d22489435b90367c78ecb90a9d.jpg

De leeftijd waarop je AOW ontvangt is aan het stijgen en zal waarschijnlijk blijven stijgen. Waar voorheen de 65 jaar heilig was stijgt de AOW leeftijd door naar 67 jaar en mogelijk nog verder. Voor mensen die bijna recht hebben op AOW is het daarom van belang onder welke regeling ze precies vallen. Onderstaand volgt meer informatie over de AOW uitkering zoals op welke leeftijd mensen recht op AOW hebben in 2017 en de jaren erna.

AOW leeftijd 2017

Zoals gezegd is de leeftijd waarop iemand recht heeft op AOW aan het stijgen. In 2017 heb je namelijk pas recht op AOW wanneer je 65 jaar en 9 maanden oud bent. Dit betekent dat mensen die geboren zijn na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952 tot de groep behoren die in 2017 voor de eerste maal AOW ontvangen. De AOW uitkering gaat overigens in op de dag dat de AOW leeftijd wordt bereikt.

AOW leeftijd komende jaren

De komende jaren stijgt de AOW leeftijd telkens door met drie maanden per jaar. Vanaf 2019 wordt dit zelfs vier maanden per jaar om uiteindelijk in 2021 op 67 jaar uit te komen. Hierna houdt het mogelijk nog niet op, maar is er wel onzekerheid. Vanaf 2022 is de AOW leeftijd namelijk gekoppeld aan de gemiddelde levensverwachting. Iedere jaar zal de overheid de AOW leeftijd vaststellen aan de hand van inzichten op dat moment voor de AOW leeftijd over vijf jaar. Verwacht wordt dat de gemiddelde levensverwachting nog zal doorgroeien de komende jaren. Het is absoluut realistisch dat op den duur de AOW leeftijd boven de 70 jaar zal uitkomen. De komende jaren is de AOW leeftijd als volgt:

  • 2017: 65 jaar en 9 maanden, geboren na 30-06-1951 en voor 01-04-1952
  • 2018: 66 jaar, geboren na 31-03-1952 en voor 01-01-1953
  • 2019: 66 jaar en 4 maanden, geboren na 31-12-1952 en voor 01-09-1953
  • 2020: 66 jaar en 8 maanden, geboren na 31-08-1953 en voor 01-05-1954
  • 2021: 67 jaar, geboren na 30-04-1954 en voor 01-01-1955
  • 2022 en verder: wordt ieder jaar bepaald door de overheid aan de hand van de dan geldende levensverwachting. De berekening wordt vijf jaar vooraf gemaakt. De AOW leeftijd van 2022 wordt dus in 2017 vastgesteld

AOW bedragen

De hoogte van het AOW bedrag dat je ontvangt is afhankelijk van meerdere factoren. Ben je bijvoorbeeld alleenstaand of heb je een partner, heeft je partner ook de AOW leeftijd al bereikt, heb je recht op toeslagen, pas je heffingskorting toe of niet, enzovoorts. In het artikel Overzicht AOW bedragen vind je alles over het AOW bedrag dat je mag verwachten.

Betaaldatum AOW

Benieuwd op welke datum de AOW iedere maand wordt overgemaakt en op welk moment het vakantiegeld wordt uitbetaald? Meer hierover vind je in Uitbetaaldatum AOW.