Offerfeest

Last update: 11-02-2020

Ter nagedachtenis aan profeet Ibrahim wordt ieder jaar het Offerfeest gevierd door mensen die de islam aanhangen. Andere namen die aan het feest worden gegeven zijn onder andere het Grote Feest en het Slachtfeest. Kom meer te weten over het Offerfeest in 2020, de datum dat de feestdag plaatsvindt in de komende jaren, de herkomst van het feest, gebruiken, enzovoorts.

Offerfeest 2020

Profeet Ibrahim is een belangrijke persoon binnen de islam. Hij offerde zijn zoon op in opdracht van God en dat feit wordt vereerd. Volgens de Koran sneed het mes waarmee hij zijn zoon wilde doden niet. Hierna stuurde God een engel die aangaf dat niet de zoon hoefde te sterven, maar dat een ram zou voldoen. Dit verklaart waarom ieder jaar tijdens het Offerfeest vaak schaapachtigen worden geslacht. Het centrale punt van het Offerfeest wordt gevierd nabij Mekka waar pelgrims kiezels gooien naar de drie zuilen in Djamarat in Mina (nabij Mekka). De volgende keer dat het Offerfeest begint is op vrijdag 31 juli 2020.

Vlees verdelen

Geslachte schapen en lammeren worden opgegeten na de slachting. Ook wordt er vaak vlees uitgedeeld aan buren, armen of familieleden. In sommige landen worden er geen dieren geslacht, maar wordt er een geldsom overgemaakt naar een stichting die vlees verstrekt onder arme mensen.

Suikerfeest

Sommige mensen denken dat het offerfeest en het Suikerfeest hetzelfde zijn. Dit is echter niet waar, het Suikerfeest wordt namelijk het kleine feest genoemd, terwijl het Offerfeest het grote feest heet.

Datum

Het Offerfeest begint ieder jaar op de tiende dag van de Hadj maand, wat ongeveer 70 dagen na afloop van de Ramadan plaatsvindt. In 2020 start het Offerfeest dan ook op vrijdag 31 juli. De komende jaren begint het Offerfeest op de volgende datums:

  • Vrijdag 31 juli 2020
  • Maandag 19 juli 2021
  • Zaterdag 9 juli 2022
  • Woensdag 28 juni 2023