Uitbetaling huurtoeslag 2020: datums per maand

Last update: 27-01-2020

Met huurtoeslag komt de overheid mensen met een lager inkomen tegemoet zodat ze niet in de financiële problemen komen. Afhankelijk van huurprijs, de woonsituatie en bijvoorbeeld het inkomen heb je mogelijk recht op huurtoeslag. Kom te weten op welke datum de uitbetaling van de huursubsidie iedere maand plaatsvindt. We hebben een overzicht gemaakt van de maandelijkse dag en datum in 2020.

Wat is huurtoeslag?

Huurtoeslag is een bijdrage van de overheid aan de huurkosten van mensen met lagere inkomens. Als je in een huurhuis woont heb je misschien wel recht op huurtoeslag. Of je er recht op hebt en hoe hoog de huurtoeslag is hangt af van meerdere factoren zoals de huurprijs, leeftijd, inkomen en woonsituatie. Huurtoeslag kan worden aangevraagd bij de Belastingdienst via de webpagina Mijn Toeslagen. Huurtoeslag voor het kalenderjaar 2019 kan worden aangevraagd tot uiterlijk 1 september 2020. Als je hulp nodig hebt bij de aanvraag van huurtoeslag kan je bellen met bijvoorbeeld de Belastingtelefoon of je kunt terecht bij een Toeslagenservicepunt of een Belastingadviseur.

Uitbetaling huurtoeslag 2020

Als je de huurtoeslag maandelijks laat overmaken, gaat dit op basis van vooruitbetaling. Je ontvangt het geld dus al voordat de maand is ingegaan. De datum dat de huurtoeslag wordt uitbetaald is telkens op de 20e van de maand, uitgezonderd wanneer dit een feestdag of weekend is. Dan volgt de uitbetaling pas op de maandag erna. In het jaar 2020 gelden de volgende uitbetaaldatums per maand voor de huurtoeslag:

 • Vrijdag 20 december 2019 (dit is de uitbetaling voor de maand januari 2020)
 • Maandag 20 januari 2020
 • Woensdag 20 februari 2020
 • Vrijdag 20 maart 2020
 • Maandag 20 april 2020
 • Woensdag 20 mei 2020
 • Maandag 22 juni 2020
 • Maandag 20 juli 2020
 • Donderdag 20 augustus 2020
 • Maandag 21 september 2020
 • Dinsdag 20 oktober 2020
 • Vrijdag 20 november 2020
 • Maandag 21 december 2020

Geld op rekening

De Belastingdienst heeft afspraken gemaakt met de verschillende banken over de termijn dat de huurtoeslag daadwerkelijk is bijgeschreven. De afspraak is namelijk dat dit nog dezelfde dag gereed is. Voor middernacht staat het geld dus op je rekening. ING is zelfs nog sneller, bij hen staat het geld voor 12.00 uur al op de rekening. Dankzij de afspraken van de Belastingdienst wordt voorkomen dat geld soms één of meer dagen rondzweeft en vertraagd wordt overgeschreven.

Geen huurtoeslag ontvangen

Verwacht je huurtoeslag maar heb je het niet ontvangen? Je kunt zelf controleren via Mijn Toeslagen of je wel echt recht hebt op huurtoeslag. Kijk ook eens of het rekeningnummer wel goed staat ingesteld en je kunt zelfs zien of een uitbetaling wel gewoon onderweg is. Kom je er toch niet uit? Bel dan de Belastingtelefoon via het gratis telefoonnummer 0800-0543.