Winter 2019

Wanneer begint de winter?

Last update: 21-05-2019

De winter is een van in totaal vier seizoenen. Bij ons op het noordelijk halfrond is het winterseizoen de periode met de laagste temperaturen en de kortste dagen. Mede hierdoor is de winter bij veel mensen niet geliefd. De winter volgt ieder jaar op het seizoen herfst, na de winter is het de beurt aan de lente. Kom te weten op welke datum de astronomische en meteorologische winter beginnen in 2019 en de jaren erna.

Datum astronomische winter 2019

De astronomische winter is de aanduiding op basis van de zonnewende. Hierbij wordt de kortste dag van het jaar aangehouden als begin van de winter. De zon staat dan namelijk op het allerlaagste punt. Ieder jaar is dit moment ergens rondom 21 december. In 2019 begint de astronomische winter op 22 december om 05:19 uur. De jaren erna zijn de tijden als volgt:

  • 22 december 2019 om 05.19 uur
  • 21 december 2020 om 11.02 uur
  • 21 december 2021 om 16:59 uur

Datum meteorologische winter 2019

Een tweede veel gebruikte manier om het winterseizoen aan te duiden is de meteorologische winter. Hierbij wordt gekeken naar het klimaat en zijn de maanden met het meest winterse karakter aangeduid als winter. Meteorologisch zijn dit de maanden december, januari en februari. Ieder jaar, dus ook in 2019, begint de meteorologische winter op 1 december en eindigt op 28 of 29 februari.

Winter

De benaming winter stamt uit het Oudhoogduits, toen het wintar, uuintar of uuntar werd genoemd. Het is het seizoen dat de natuur bijna in zijn geheel stil ligt: loofbomen zijn kaal, sommige dieren houden een winterslaap, er groeit amper wat op de akkers, enzovoorts. Van oudsher was het een periode die de mensen moesten zien te overleven; de temperaturen zijn laag en de dagen kort. Tijdens de winter vinden bekende feestdagen plaats als Kerst, Oud en Nieuw, Carnaval, enzovoorts.

Wintertijd

Twee keer per jaar wordt de klok verzet, waarbij we telkens switchen van zomertijd naar wintertijd. De gehele winter, zowel de meteorologische en de astronomische valt in de wintertijd. De wintertijd versterkt nog eens het vroege invallen van de duisternis in de avond.

Zuidelijk halfrond

Het is misschien niet voor te stellen, maar aan de andere kant van de wereld op het zuidelijk halfrond is alles tijdens onze winter helemaal anders. Daar zijn dan juist de dagen op zijn langst en de temperaturen het hoogst.